Wesołych świąt!

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości. By życie układało się zdrowo, zarówno prywatnie jak i zawodowo. Jak najwięcej chwil radosnych i przepięknej wiosny, a przez życie kroczyli w ludzkiej godności.

Życzenia wielkanocne składa

 

Krajowy Sekretariat Wykonawczy                                      Zarzad Krajowy

Zbigniew Sowa                                                                                    prof. Pawel Bozyk

Sekretarz Generalny                                                                           Przewodniczaczy

Pamiętamy …

10.04.2010 - 10.04.2019

10 kwietnia br. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka aktywnie włączył się do udziału  w obchodów tej jakże smutnej, dziewiątej już rocznicy katastrofy smoleńskiej na Pomorzu, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Izabeli Jarugi Nowackiej. Płytę umieszczono w Gdyni przy rondzie imienia tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej posłanki. Całość uroczystości prowadził Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku Henryk Nowacki, a odsłonięcia tablicy dokonała córka  Izabeli Jarugi – Nowackiej , Barbara Nowacka. Na uroczystości  obecne były delegacje licznych organizacji lewicowych , których wieloletnie starania zaowocowały ufundowaniem , właśnie odsłoniętej tablicy pamiątkowej.

Poza Przewodniczącą Rady Miasta Gdyni  w trakcie uroczystości głos zabierali między innymi : Pani Barbara Nowacka jako przedstawiciel Rodziny i Przewodniczący Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku , prof. Wojciech Lamentowicz.

Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło Członków i Sympatyków Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, na czele z Sekretarzem Generalnym ROG – Zbigniewem Sowa oraz Członkiem Zarządu Krajowego – kmdrrezer. Bożena Szubińska, kandydująca w wyborach do parlamentu Europejskiego.

Spośród innych delegacji obecnych  na uroczystości wymienić należy SLD reprezentowany przez Przewodniczącego RW SLD w Gdańsku  kol. Jerzego Śniega.

Po uroczystości  obecne delegacje złożyły pod odsłoniętą Tablicą wiązanki kwiatów.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele

 

z wielką przyjemnością przesyłam Państwu 2 zaproszenia na najbliższe spotkania naszego Klubu.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 na Rondzie im. Izabeli Jarugi-Nowackiej (ul. Polska w Gdyni)

zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica. Udział w uroczystości weźmie między innymi Barbara Nowacka.

Natomiast 15 kwietnia 2019 r. o godz. 16:30 w IMP PAN odbędzie się spotkanie z dr Holgerem Polittem

- dyrektorem Polskiego Przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg, który wygłosi wykład pt.:"Róża Luksemburg - obywatelka świata"

 

Szczegółowe zaproszenia w załączeniu.

Serdecznie zapraszam w imieniu zarządu Klubu WMP

Wyborów do Parlamentu Europejskiego - Uchwały

 

Zarządu Krajowego Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka w przedmiocie tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący – prof. Paweł Bożyk - złożył rekomendowanym serdeczne gratulacje i życzył powodzenia w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie wyraził  przeświadczenie, że niezależnie od wyników wyborów – a ma nadzieję na pozytywny wynik – nasza współpraca będzie się umacniała z pożytkiem dla Polski, dla Koleżanki i Kolegi oraz Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

Zbigniew Sowa                                                                              

Krajowy Sekretarz Wykonawczy 

Zarząd Krajowy podjął uchwałę o udzieleniu rekomendacji

Kmdr rezer. Bożenie Szubińskiej

Która kandydować będzie w Okręgu Pomorskim z listy Partii WIOSNA,

Z zawodu farmaceutka. Była żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego (1989-2015), zakończyła służbę w stopniu komandora. Ukończyła studia medyczne w specjalnościach: apteczna i organizacja zaopatrzenia medycznego wojsk oraz podyplomowe studia AON w zakresie bezpieczeństwa narodowego (zarządzanie kryzysowe), absolwentka Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, polska delegatka w Komitecie ds. Kobiet w SZ NATO ( 1999-2008) oraz w Komitecie NATO ds. Równości Płci (2009-204). Działaczka na rzecz implementacji UNSCR 1325 w Polsce; założycielka Rady ds. Kobiet w SZ RP i jej przewodnicząca (1999-2015), Założycielka i przewodnicząca Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”(2014-2015)

kol. Bogusława Blicharskiego

Który kandydował będzie w Okręgu Śląskim z listy Koalicyjnego Komitetu „Lewica-Razem” – UP + RSS + Partia „Razem”

Wykształcenie: Niepełne. Wyższe AE w Katowicach,  Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi L`Universitete des Sciences et Technologies w Lille,  Kurs Procedury przetargowe dot. Funduszy Strukturalnych,   Administrator Nieruchomości.                                      

Działalność społeczna:                                            

Od 1965 – 1980: ZH, ZMS, SZSP

Od 1975 - 2004: działacz  spółdzielczości  mieszkaniowej,

Od 1975 – 1988: działacz  samorządu  mieszkańców  przew.  KOSM Stary Sosnowiec                       

Od 1980 – 1987: Liga Morska Skarbnik  ZG

Od  XII 2000: Związek Zagłębiowski – zarząd

Od 1995 Fundacja Złote Serce-Prezes              

 Opracowania                                                   

- Studium Wykonalności Goleszowskiego Parku Przemysłowego

- Metodologia Sosnowieckiego parku Naukowo –Technologicznego

- Metodologia CIT Energia Zabrze

- Przewodnik po zarządzaniu  projektami zgodnie z regułami Unii Europejskiej  – współautor

- Projekt  EQUAL (Partner KaFoS) - Propagowanie  Partnerstwa  na  rzecz  III sektora

Zainteresowania i działalność pozazawodowa         

Polityka, ochrona środowiska, historia najnowsza, rozwój regionalny komputery, muzyka

Działalność społeczna mi.in.:                                    

Od 1965 – 1980: ZH, ZMS, SZSP

Od 1975 - 2004: działacz  spółdzielczości  mieszkaniowej przew. Rady osiedli, członek 

Od  XII 2000: Związek Zagłębiowski – zarząd

Od 1995 Fundacja Złote Serce-Prezes

Od 2014 stowarzyszenie Nasz Dom -Wiceprezes                                

 Zainteresowania i działalność pozazawodowa         

Polityka, ochrona środowiska, historia najnowsza, rozwój regionalny komputery, muzyka

 

"OKRĄGŁY STÓŁ - REFLEKSJE PO 30 LATACH"

która odbędzie się 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku,
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 (obok Politechniki Gdańskiej)

Prof. Rajmund Rybiński nie żyje!

Fałszywa historia wyklętych

Od kilkunastu lat obchodzimy z wielkim zadęciem narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych.

Chodzi tu o żołnierzy tzw. drugiej konspiracji z różnych organizacji konspiracyjnych,działających po drugiej wojnie światowej i przeciwstawiających się zbrojnie ówczesnej władzy komunistycznej.

Grudzień 2018.

Gdy rodzina wokół siądzie, Już nie ważne są pieniądze, Bo najlepszy prezent w świecie, To gdy bliscy są w komplecie.
Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności życzymy Świąt białych i choinek pachnących, gwiazd błyszczących i skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze i pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek. Pysznej kolacji a w sylwestra zabawy do rana wśród wybuchów szampana.

Niech Nowy 2019 Rok przyniesiewspaniałych wrażeń i spełnienia wszelkich marzeń, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia

 

Krajowy Sekretariat Wykonawczy                                      Zarzad Krajowy

Zbigniew Sowa                                                                                    prof. Pawel Bozyk

Sekretarz Generalny                                                                           Przewodniczaczy                                                                     

NAJNOWSZE

Zaprasza

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

Obchody 74. rocznicy zbombardowania Warszawskiego Sztabu Armii Ludowej na ul. Freta 16 oraz na Powązkach Wojskowych

Warszawa, 26 sierpnia 2018 roku

Społecznego Komitetu Lewicy Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości

Warszawa, 14 czerwiec 2018 r.

WIWAT NAM GÓRNICZY STAN!

    Węgiel, jak i inne surowce kopalne to nasze skarby narodowe. Dzielmy się nimi rozważnie, tak aby starczyły na długo. Kopaliny - to koło zamachowe naszej gospodarki.

   Dzisiaj obchodzimy święto tych, którym gospodarka zawdzięcza tak wiele.

    Górnikom wszystkich przemysłów wydobywczych składamy serdeczne życzenia barbórkowe z tradycyjnym - Szczęść Boże!

Koledzy i Koleżanki z Ruchu Odrodzenia Gospodarczego

im. Edwarda Gierka

Dzień Edukacji Narodowej

Francja honoruje Edwarda Gierka

My, jako Polacy oraz członkowie i sympatycy Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka czujemy się zaszczyceni tą decyzją.

AKTUALNOŚCI KRAJOWE

Wywiad z Przewodniczącym ROG - prof. Pawłem Bożykiem, który ukazał się w poniedziałkowym (23.07.2018r) wydaniu TRYBUNY.

Prof. Paweł Bożyk

XVII rocznica śmierci Edwarda Gierka

W sobotę, 28 lipca 2018 roku odbyły się uroczystości upamiętniające XVII rocznicę śmierci przywódcy Polski w latach 70-tych EDWARDA GIERKA.

LXXIV rocznica powstania Polski Ludowej

Zbliża się kolejna rocznica powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zamieszczamy przemyślenia na ten temat zawarte w artykule Krzysztofa Jacka. Jest to artykuł zapewne kontrowersyjny, ale potrzeba nam kontrowersji, bo dość już było lania „ciepłej wody w kranie” ze strony lewicy, a prawaccy ujadali, ujadają i zapewne ujadać będą nadal.

Dzień Zwycięstwa

W dniu 9 maja uczciliśmy wojenny wysiłek żołnierzy Armii Radzieckiej w wyzwalaniu ziem polskich.

1 Maj - nasze Świeto !

W tym dniu odbyły się tradycyjne uroczystości, w których udział wzięli członkowie i sympatycy Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.

 

 

 

 

122. rocznica urodzin gen. Zygmunta Berlinga

27 kwietnia delegacja Ruchu Odrodzenia Gospodarczego złożyła wiązankę pod pomnikiem gen. Zygmunta Berlinga, dowódcy Ludowego Wojska Polskiego.

Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową

Forum Bałtycko-Czarnomorskie

Festung Europa - Krajobraz przed bitwą

Trójmorze – Three Seas Initiative

Ewentualne prognozy dla Europy Środkowej

Europa Środkowa w tym zwariowanym świecie, jesień 2015 r.

Uwagi do artykułu p.t. "PGR był jak rodzina", zamieszczonego w Przeglądzie (Polemika)

MULTIMEDIA

DWA PODSTAWOWE CELE PROGRAMOWE

Po pierwsze:

zaproponować Polakom program „Rozwój dla człowieka”, którego istotę stanowi przyspieszenie dynamiki gospodarczej i poprawa warunków życia zwłaszcza poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

Po drugie:

doprowadzić do pełnoprawnego włączenia dekady lat siedemdziesiątych do powojennego dorobku Polaków.

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

ul. Hoża 62 lok 68, Warszawa

Adres do korespondencji:

82-110, Sztutowo ul. Zalewowa 10G lok. 9

e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm

© 2018 Ruch Odrodzenia Gospodarczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.